ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την ενέργεια, ως γλώσσα της επιστήμης με βάση την οποία ερμηνεύουμε φυσικά φαινόμενα, αξιολογούμε προϊόντα και μεταβολές. Η ενέργεια, σταθερή ποσότητα που διατηρείται κατά τις μετατροπές της από μια μορφή σε άλλη, είναι μια εντελώς αφηρημένη έννοια, ουσιαστικά μια μαθηματική αρχή, και παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση της από τους μαθητές. Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ενέργεια» ακολουθεί τον εξής άξονα οικοδόμησης των ενεργειακών εννοιών: ενέργεια ως αιτία κίνησης ή δραστηριότητας → ως ικανότητα παραγωγής έργου → πηγές → μεταφορά (διάφορες μορφές) → υποβάθμιση → διατήρηση της ενέργειας. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και προτεινόμενες δραστηριότητες, συνολικής διάρκειας 40 ωρών, κατάλληλες για την διδασκαλία της Ενέργειας στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Το ψηφιακό του περιεχόμενο περιλαμβάνει προσομοιώσεις, μικρόκοσμους, μαθηματικά μοντέλα, γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, ιστοσελίδες, εικονικά εργαστήρια, φωτογραφίες και video. Συνοδεύεται από το Βιβλίο του Μαθητή με 30 φύλλα εργασίας για τις προτεινόμενες δραστηριότητες και το Βιβλίο του Καθηγητή με προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων συνοδευόμενα με τους διδακτικούς στόχους και οδηγίες για κάθε δραστηριότητα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
385533.376 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λογισμικό "SOS – Ενέργεια" (περιλ. στο λογισμικό "ΕΝΕΡΓΕΙΑ").
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/201
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ελένη Σταυρίδου
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελίνα Μεγάλου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Δώρα Μαζιώτη
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Ελένη Σταυρίδου, Τάσος Πάλλας, Σταύρος Δημητριάδης, Δημήτρης Γεωργούσης
δημιουργός: Ελένη Σταυρίδου, Τάσος Πάλλας, Σταύρος Δημητριάδης, Δημήτρης Γεωργούσης
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Βαγγέλης Τριανταφύλλου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ