ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα τη συνεργατική διερευνητική προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από ομάδα παιδιών / ερευνητών γίνονται και αυτοί «μικροί ερευνητές» για να μελετήσουν, μέσω δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου «Μικροί επιστήμονες σε δράση για την προστασία του πλανήτη» είναι η συνεργατική διερευνητική προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού καθοδηγούμενοι από ομάδα παιδιών / ερευνητών γίνονται και αυτοί «μικροί ερευνητές» για να μελετήσουν, μέσω δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα «βήματα» μελέτης των μαθητών υλοποιούνται μέσω οθονών που παρουσιάζονται ως δικτυακό υλικό με τη μορφή html σελίδων. Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες με μορφή πολυμεσικών εφαρμογών, προσομοιώσεων, εργαλείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 1. Ο πλανήτης Γη είναι ένα σύστημα 2. Έδαφος 3. Νερό 4. Αέρας 5. Ζωή Στις θεματικές αυτές ενότητες προσεγγίζονται μερικά από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
182436.068 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/220
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Παναγιώτης Κόκκοτας
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελίνα Μεγάλου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Μαρία Φραγκάκη
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Παναγιώτης Κόκκοτας, Αντώνης Αντωνίου, Δημήτρης Λαθούρης, Κατερίνα Μαλαμίτσα, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Παναγιώτης Πήλιουρας, Ευθύμιος Σταμούλης
δημιουργός: Παναγιώτης Κόκκοτας, Αντώνης Αντωνίου, Δημήτρης Λαθούρης, Κατερίνα Μαλαμίτσα, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Παναγιώτης Πήλιουρας, Ευθύμιος Σταμούλης
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Κόκκοτας, Αντώνης Αντωνίου, Δημήτρης Λαθούρης, Κατερίνα Μαλαμίτσα, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Παναγιώτης Πήλιουρας, Ευθύμιος Σταμούλης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ