Παρασκευη ουδετερου διαλυματος
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το βίντεο «Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος» παρουσιάζει την τεχνική εξουδετέρωσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,4 %w/v από υδροχλωρικό οξύ 0,365 %w/v χρησιμοποιώντας ως δείκτη το μπλε της βρωμοθυμόλης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
SPECIAL NEEDS
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
video/x-flv
SIZE
2052.78 (KΒ)
DURATION
0:00:38
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/802
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Photodentro Video
METADATA PROVIDER
Photodentro Video
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts Acids - Bases - SaltsAcids - Bases - Salts
PEDAGOGICAL USE
Cognitive enablers > Predict, Observe, Evaluate
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Αθανάσιος Τζαμτζής, Δημήτρης Σόκουτης
pedagogical coordinator: Ευαγγελία Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
metadata validator: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE