Κηροσβεστες
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Η ομάδα Κηροσβέστες από το 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων παρουσιάζει πειράματα με τη φλόγα των κεριών.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
video/mp4
SIZE
32736.419 (KΒ)
DURATION
0:03:24
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/854
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Photodentro Video
METADATA PROVIDER
Photodentro Video
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (i-create)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Chemical reactions Chemical reactionsChemical reactions
PEDAGOGICAL USE
Introductory activities > Signposts
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κηροσβέστες - 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
METADATA CONTRIBUTORS
metadata validator: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
publisher: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
metadata licensor: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
metadata publisher: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE