Συσταση και στοιχεια υλικων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστικός εννοιολογικός χάρτης που μελετά τα υλικά, τη διάκριση τους με βάση την σύσταση τους και τη διάσπασή τους σε στοιχεία ή όχι.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
844.317 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1354
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds
TEACHING APPROACH
behaviourist > programmed instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Μιχάλης Τολανούδης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Μιχάλης Τολανούδης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE