Διακρινοντας ατομα και ιοντα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο βασίζεται σε μια δραστηριότητα που καλεί το χρήστη να συμπληρώσει τον ατομικό αριθμό και τον αριθμό ηλεκτρονίων ενός σωματιδίου της επιλογής του, για να διαπιστώσει αν είναι άτομο ή ιόν, (ανιόν ή κατιόν) καθώς και το φορτίο που φέρει.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για να κατανοήσουν οι μαθητές πως συνδέεται ο ατομικός αριθμός και ο αριθμός ηλεκτρονίων ενός σωματιδίου με το αν είναι άτομο ή ιόν, (ανιόν ή κατιόν) καθώς και το φορτίο που φέρει, επιτυγχάνοντας τη διόρθωση πιθανής λανθασμένης προγενέστερης γνώσης τους.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
229.105 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:10:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1361
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Atoms and molecules > Structure of an atom
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to understand
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κώστας Ναλμπάντης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE