Το οξυγονο και τα χαρακτηριστικα του
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστικός εννοιολογικός χάρτης με θέμα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του οξυγόνου.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
934.27 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1371
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds > Nonmetal
TEACHING APPROACH
constructivist > design-based learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Μιχάλης Τολανούδης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Μιχάλης Τολανούδης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE