Υποατομικα σωματιδια και ιοντα (κουιζ)
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο πλαισιώνεται από ερωτήσεις που επιζητούν από το χρήστη να κατονομάζει τα συστατικά των ατόμων και να αναφέρει τα βασικά γνωρίσματα των υποατομικών σωματιδίων, να ορίζει τον ατομικό και το μαζικό αριθμό ενός ατόμου, να αναφέρει παραδείγματα ουσιών που αποτελούνται από άτομα, μόρια, ιόντα και να ερμηνεύει την αγωγιμότητα ορισμένων διαλυμάτων.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
886.633 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1450
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Atoms and molecules > Structure of an atom
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Μιχάλης Τολανούδης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE