Δεικτες και χρωματα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστική παρουσίαση με θέμα τις χρήσεις και τις ιδιότητες των δεικτών. Ακολουθείται από κουίζ αξιολόγησης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
5417.42 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1462
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts Acids - Bases - SaltsAcids - Bases - Salts
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Μιχάλης Τολανούδης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Μιχάλης Τολανούδης
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE