Αλκοολομετρο και αλκοολικα διαλυματα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Στην αρχή της εφαρμογής υπάρχει ένα ενημερωτικό βίντεο για τον τρόπο χρήσης του αλκοολόμετρου και τον προσδιορισμό των αλκοολικών βαθμών ενός αλκοολικού διαλύματος. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία της απόσταξης για τον προσδιορισμό των αλκοολικών βαθμών του κόκκινου κρασιού. Κατόπιν ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος και αντιστοίχησης ώστε να ελέγξει και να βελτιώσει το βαθμό κατανόησης των διαδικασιών που περιγράφονται σε αυτή την εφαρμογή.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
20825.023 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1469
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Organic chemistry > Alcohol - Ethers
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κώστας Ναλμπάντης, Νίκος Μπεκιάρης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κώστας Ναλμπάντης
metadata validator: Μιχάλης Τολανούδης, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE