Διασταση βασεων στο νερο
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο «Διάσταση βάσεων στο νερό» παρουσιάζει μία διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή η οποία προσομοιάζει τη διάσταση των βάσεων στο νερό. Ειδικότερα, μοντελοποιείται η διάσταση του στερεού υδροξειδίου του νατρίου σε κατιόντα νατρίου και ανιόντα υδροξειδίου όταν αυτό διαλύεται σε νερό.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
1230.021 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1479
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts Acids - Bases - SaltsAcids - Bases - Salts
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Αθανάσιος Τζαμτζής, Δημήτρης Σόκουτης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
content provider: Ο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Χημεία (Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου)
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Αθανάσιος Τζαμτζής
metadata validator: Μιχάλης Τολανούδης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE