Αντιδραση μαγνησιου με αραιο διαλυμα υδροχλωρικου οξεος
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο βασίζεται σε προσομοίωση πειράματος που παρουσιάζει την αντίδραση που πραγματοποιέιται κατά τη ρίψη ρινισμάτων μαγνησίου σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Ο χρήστης παρατηρεί να φουσκώνει το μπαλόνι που είναι προσαρμοσμένο στο στόμιο του σωλήνα, λόγω έλκυσης αερίου υδρογόνου. Στο τέλος της εφαρμογής ακολουθεί άσκηση αξιολόγησης.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στη σχολική αίθουσα για να μελετήσουν αλλά και να κατανοήσουν οι μαθητές την αντίδραση του μαγνησίου με αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, αφού καθώς μέσω της διάδρασης επιτυγχάνεται και η ανατροφοδότησης της γνώσης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
396.507 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:06:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1488
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Metals MetalsMetals
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to understand
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κώστας Ναλμπάντης, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE