Ερωτησεις αξιολογησης στο πυριτιο (κουιζ)
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο βασίζεται σε ερωτήσεις και ασκήσεις αξιολόγησης που αφορούν τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα, τις χρήσεις του πυριτίου στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην οικοδομική, τη διαδικασία παραγωγής γυαλιού και κεραμικών.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους ή/και να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους και έννοιες που διδάχθηκαν με θέμα το πυρίτιο, τις χρήσεις του στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην οικοδομική, και τις εφαρμογές του στην καθημερινή ζωή.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2424.351 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1489
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Semimetals or Metalloids Semimetals or MetalloidsSemimetals or Metalloids
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κώστας Ναλμπάντης, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE