Παιχνιδι αντιστοιχησης των κραματων με τις χρησεις τους
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ένα παιχνίδι, στο οποίο καλείται ο χρήστης να αναγνωρίσει και να σύρει την ονομασία του αντίστοιχου κράματος από το οποίο κατασκευάζεται το κάθε αντικείμενο που βλέπει και που απαντά στην καθημερινή ζωή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης μπορεί να αποδώσει εργασίες με θέμα όρους και έννοιες που πραγματεύεται το παιχνίδι, στους μαθητές σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων , οι οποίοι αντλώντας πληροφορίες που λαμβάνουν κατά τη μελέτη προτεινόμενων σελίδων από το διαδίκτυο, μπορούν να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Στην συζήτηση που ακολουθεί, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και την συντονίζει, θέτει ερωτήματα που προάγουν την πληρέστερη κατανόηση των εμπλεκόμενων όρων - εννοιών που αφορούν την καθημερινή ζωή.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ