Απορρυπαντικη δραση σαπουνιου στο υφασμα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο «Απορρυπαντική δράση σαπουνιού στο ύφασμα» παρουσιάζει μια προσομοίωση της απορρυπαντικής δράσης του σαπουνιού στα υφάσματα. Στην προσπάθεια ερμηνείας της απορρυπαντικής δράσης γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του μικρόκοσμου με το μακρόκοσμο. Ειδικότερα, σκόνη σαπουνιού διαλύεται στο νερό. Σε μεγέθυνση διακρίνονται τα δομικά σωματίδια του σαπουνιού στο νερό. Στη συνέχεια ύφασμα εμβαπτίζεται στο διάλυμα. Σε μεγέθυνση και πάλι φαίνεται πως τα μικύλλια που σχηματίζονται περικλείουν ένα ρύπο και τον απομακρύνουν από το ύφασμα.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
1766.173 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1500
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts Acids - Bases - SaltsAcids - Bases - Salts
Chemistry ChemistryChemistry > Biochemistry BiochemistryBiochemistry > Fats FatsFats
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Αθανάσιος Τζαμτζής, Δημήτρης Σόκουτης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Αθανάσιος Τζαμτζής
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE