Αντιδρασεις των μεταλλων με αραια διαλυματα οξεων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Tο μαθησιακό αντικείμενο περιέχει προσομοίωση πειράματος που παρουσιάζει αντιδράσεις απλής αντικαταστάσεως. Σκοπός του πειράματος είναι να διαπιστωθεί η διαφορά δραστικότητας μεταξύ μαγνησίου, ψευδαργύρου, σιδήρου, χαλκού και υδρογόνου. Στο συγκεκριμένο πείραμα σε τέσσερις δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν διάλυμα υδροχλωρίου, προσθέτουμε ρινίσματα μαγνησίου στον πρώτο, ψευδαργύρου στο δεύτερο, σιδήρου στον τρίτο και χαλκού στον τέταρτο.Στα τρία πρώτα διαλύματα παρατηρείται η παραγωγή φυσαλίδων ενώ στο διάλυμα που περιέχει χαλκό δεν παρατηρείται κανένα φαινόμενο. Επίσης συνοδεύεται και από άσκηση αξιολόγησης.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στη σχολική αίθουσα για να μελετήσουν οι μαθητές τις αντιδράσεις των μετάλλων με αραιά διαλύματα οξέων, αφού καθώς μέσω της διάδρασης επιτυγχάνεται και η ανατροφοδότησης της γνώσης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
341.594 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:06:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1506
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Metals MetalsMetals
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to understand
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Μιχάλης Τολανούδης, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE