Δομη του διαμαντιου και του γραφιτη
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικέιμενο αποτελεί μια εφαρμογή που απεικονίζει προσομοίωση της δομής του διαμαντιού και του γραφίτη. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιστρέψει τη δομή και να παρατηρήσει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης, με στόχο την ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών όσον αφορά τη δομή του διαμαντιού και του γραφίτη και τον μετασχηματισμό τους.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
9 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2212.734 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:03:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/1541
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds > Nonmetal NonmetalNonmetal
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > meta – cognitive
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κώστας Ναλμπάντης, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE