Παιχνιδι με τις ενωσεις και τις δομες του ανθρακα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από ένα παιχνίδι είκοσι καρτών. Σε κάποιες κάρτες αναγράφονται διάφορα είδη του άνθρακα, φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες, καθώς και ενώσεις του άνθρακα ενώ σε άλλες κάρτες αναγράφονται οι χρήσεις του άνθρακα. Ο χρήστης καλείται να αντιστοιχήσει την κάθε ένωση ή το είδος του άνθρακα με τη σωστή χρήση του. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο χρήστης να συσχετίσει τα διάφορα είδη και τις ενώσεις του άνθρακα με τις εφαρμογές του και τη χρησιμότητά του στην καθημερινή ζωή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας στη σχολική αίθουσα, με τη μορφή διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, για τη δημιουργία, και συζήτηση βιωματικών μαθησιακών εμπειριών, πάνω στις έννοιες που πραγματεύεται και πως συνδέονται αυτές με την καθημερινότητά τους.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ