Μετρηση θερμοχωρητικοτητας θερμιδομετρου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο «Μέτρηση θερμοχωρητικότητας θερμιδόμετρου» είναι μία αναπαράσταση με την οποία υπολογίζεται πειραματικά η θερμοχωρητικότητα ενός θερμιδόμετρου. Στην επιφάνεια διεπαφής παρουσιάζεται ένας εργαστηριακός πάγκος χημείας με όλα τα απαραίτητα όργανα, σκεύη και υλικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σε ότι αφορά τα απαραίτητα όργανα ο χρήστης έχει στη διάθεσή του: α) ένα εργαστηριακό θερμιδόμετρο, β)ένα ηλεκτρικό αναδευτήρα, γ) ένα τροφοδοτικό τάσης (με ενσωματωμένο ψηφιακό αμπερόμετρο και χρονόμετρο), δ) ένα ψηφιακό θερμόμετρο και ε) ένα ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας. Ο μαθητής μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες: Α) Να ζυγίσει μια ποσότητα νερού έως 600 g. Β) Να μεταφέρει το νερό στο θερμιδόμετρο. Γ) Να θέσει σε λειτουργία τον αναδευτήρα του θερμιδόμετρου. Δ) Να ρυθμίσει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα περάσει από την ηλεκτρική αντίσταση που βρίσκεται μέσα στο θερμιδόμετρο. Ε) Να ρυθμίσει το χρόνο που θα διέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα (ελάχιστος χρόνος 5 min). ΣΤ) Να καταγράψει τις ενδείξεις της έντασης του ρεύματος, της αρχικής θερμοκρασίας του νερού του θερμιδόμετρου, και του χρόνου που ορίστηκε για τη διεξαγωγή του πειράματος και Ζ) Να ξεκινήσει το πείραμα ενεργοποιώντας την πηγή ρεύματος. Στη συνέχεια ο μαθητής μόλις ολοκληρωθεί το πείραμα, με την καθοδήγηση του καθηγητή του, θα πρέπει να επεξεργαστεί τις πειραματικές του μετρήσεις και να υπολογίσει τη θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό χρησιμοποιώντας καθοδηγούμενη διερεύνηση με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα ή εποπτικού μέσου, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν αλλά και να εξασκηθούν στον υπολογισμό της θερμοχωρητικότητας του θερμιδόμετρου, αφού μέσω της διάδρασης επιτυγχάνεται και η ανατροφοδότησης της γνώσης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
349.923 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/2589
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Φυσικοχημεία Physical chemistryΦυσικοχημεία > Θερμοχημεία ThermochemistryΘερμοχημεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Δημήτρης Σόκουτης, Αθανάσιος Τζαμτζής
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Δημήτρης Σόκουτης, Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ