Μετρηση θερμοτητας εξουδετερωσης ασθενους οξεος με ισχυρη βαση
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο «Μέτρηση θερμότητας εξουδετέρωσης ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση» είναι μία αναπαράσταση με την οποία υπολογίζεται η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης του οξικού οξέος με το υδροξείδιο του νατρίου. Στην επιφάνεια διεπαφής παρουσιάζεται ένας εργαστηριακός πάγκος χημείας με όλα τα απαραίτητα όργανα, σκεύη και υλικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Ο μαθητής μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες: Α) Να ογκομετρήσει 300 mL οξικού οξέος 1Μ και να τα μεταφέρει στο θερμιδόμετρο. Β) Να θέσει σε λειτουργία τον αναδευτήρα του θερμιδόμετρου. Γ) Να μετρήσει τη θερμοκρασία του διαλύματος και να την καταγράψει. Δ) Να ογκομετρήσει 300 mL υδροξειδίου του νατρίου και να τα μεταφέρει στο θερμιδόμετρο. Στη συνέχεια ο μαθητής, με την καθοδήγηση του καθηγητή του, θα πρέπει να επεξεργαστεί τις πειραματικές του μετρήσεις και να υπολογίσει την πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης του οξικού οξέος με το υδροξείδιο του νατρίου. Δηλαδή ο μαθητής θα πρέπει Α) να υπολογίσει το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από το εξώθερμο φαινόμενο, λαμβάνοντας υπόψη του και τη θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου και Β) να κάνει αναγωγή του ποσού της θερμότητας που υπολόγισε σε 1 mol οξέος για να υπολογίσει την πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης του οξικού οξέος με το υδροξείδιο του νατρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
O εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο με την προσομοίωση καθώς παρέχει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, για να αξιολογήσει αλλά και να μετασχηματίσει πιθανώς λανθασμένες αντιλήψεις τους. όσον αφορά τον υπολογισμό της πρότυπης ενθαλπίας εξουδετέρωσης ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
301.623 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/2590
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Φυσικοχημεία Physical chemistryΦυσικοχημεία > Θερμοχημεία ThermochemistryΘερμοχημεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Δημήτρης Σόκουτης, Αθανάσιος Τζαμτζής
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Δημήτρης Σόκουτης, Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ