Ονοματολογια ανοργανων χημικων ενωσεων (αντιστοιχιση)
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Παιχνίδι στο οποίο καλείται ο χρήστης να ονομάσει σωστά τις ανόργανες ενώσεις που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ως μέσο αξιολόγησης ή και αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να εξασκηθούν και να κατανοήσουν την ονοματολογία των ανόργανων ενώσεων, καθώς το παιχνίδι γίνεται πρόκληση για τον μαθητή και η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της δοκιμής και του λάθους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για εξάσκηση στη σχολική αίθουσα με χρήση διαδραστικού πίνακα ή εποπτικού μέσου, ενδυναμώνοντας το ενδιαφέρον αλλά και την προσοχή των μαθητών για μάθηση.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
633.598 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/2608
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Γιώργος Κορακάκης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κώστας Ναλμπάντης, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE