Δομη ενος οικοσυστηματος - Βιοτικοι και αβιοτικοι παραγοντες
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την αξιοποίηση ενός εννοιολογικού χάρτη, σύντομων κειμένων και κινούμενων γραφικών, παρουσιάζεται η δομή των οικοσυστημάτων και επισημαίνονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς τους παράγοντες. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από εκπαιδευτικό παιχνίδι που αφορά στις έννοιες των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, του είδους, του πληθυσμού, της βιοκοινότητας και του οικοσυστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους και έννοιες που διδάχθηκαν και αφορούν στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων και να αξιολογήσουν με παιγνιώδη τρόπο τις σχετικές γνώσεις τους.
Εναλλακτικά, το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εποπτικό υλικό με στόχο την παρουσίαση της οργάνωσης των οικοσυστημάτων και ως έναυσμα για τη διερεύνηση της δομής ενός φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής του σχολείου. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δραστηριότητας, σκόπιμο οι μαθητές να διακρίνουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του τοπικού οικοσυστήματος, να αναγνωρίσουν ζωικούς και φυτικούς πληθυσμούς του, να αναφερθούν σε σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς του ίδιου και διαφορετικών πληθυσμών της βιοκοινότητας (αναπαραγωγικές, τροφικές κ.ά.) και να περιγράψουν αλληλεπιδράσεις των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του οικοσυστήματος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1924.427 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:07:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3088
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Οργανισμοί και Περιβάλλον Organisms and EnvironmentΟργανισμοί και Περιβάλλον > Οργάνωση Οικοσυστημάτων Organization of EcosystemsΟργάνωση Οικοσυστημάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μαρία Βλάσση
πάροχος περιεχομένου: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Βιολογία (Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου)
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Μαρία Βλάσση
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Μαρία Βλάσση, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ