ΤΟ ΑΥΤΙ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άσκηση αξιολόγησης γνώσεων που αφορούν στη δομή του ανθρώπινου αυτιού. Ο χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου συμπληρώνει έναν εννοιολογικό χάρτη τοποθετώντας στη σωστή θέση εννέα διαφορετικούς όρους που σχετίζονται με τα δομικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού, του μέσου και του εσωτερικού αυτιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους και να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους που αφορούν στη δομή του ανθρώπινου αυτιού.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ