ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άσκηση αξιολόγησης γνώσεων που αφορούν στα δομικά χαρακτηριστικά του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Ο χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου συμπληρώνει έναν διαδραστικό εννοιολογικό χάρτη τοποθετώντας στη σωστή θέση δεκατρείς διαφορετικούς όρους που σχετίζονται με τη δομή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους ή/και να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους που διδάχθηκαν και αφορούν στα δομικά χαρακτηριστικά του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ