ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σχηματική παρουσίαση του μηχανισμού της μυϊκής συστολής με την αξιοποίηση κινούμενων γραφικών, σύντομων κειμένων και αφήγησης. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από διαδραστική άσκηση αξιολόγησης σχετικών γνώσεων, δέκα ερωτήματα επιλογής σωστού/λάθους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν τον μηχανισμό της μυϊκής συστολής και να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας (σύσταση μυϊκών ινιδίων, έννοια του σαρκομερίου, χημική φύση της ακτίνης και της μυοσίνης, διάταξη των νηματίων τους στα μυϊκά ινίδια και η μορφή τους κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση, κίνηση των νηματίων ακτίνης στη διάρκεια της μυϊκής συστολής).
Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το εποπτικό υλικό του μαθησιακού αντικειμένου για την παρουσίαση του μηχανισμού της μυϊκής συστολής και τα ερωτήματα της διαδραστικής άσκησης για την ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών και τον μετασχηματισμό τους.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ