Πολλαπλες μετρησεις υψομετρων και αποστασεων (Ελλαδα)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χάρτης με εργαλεία πολλαπλής μέτρησης αποστάσεων και υψομέτρων. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξερευνήσουν οι μαθητές τον χάρτη της Ελλάδας, να μετρήσουν αποστάσεις και υψόμετρα και να δημιουργήσουν διαδρομές με διακριτά σημεία στο ανάγλυφο της χώρας. Πιο αναλυτικά, προσφέρεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν μια κατ’ επιλογή σειρά από διακριτά σημεία (με κλικ επάνω σε οποιαδήποτε σημεία του χάρτη) και να απεικονιστούν τα σημεία αυτά ως κάθετες τομές του επίπεδου ανάγλυφου χάρτη, με μορφή διαγράμματος. Στο γράφημα εμφανίζονται τα υψόμετρα (m) των σημείων, σε σχέση με την αθροιστική τους απόσταση (km) από το πρώτο σημείο. Επιλέγοντας ένα από τα σημεία του χάρτη, προβάλλεται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του, καθώς και το αντίστοιχο σημείο στο γράφημα, ως συντεταγμένη της απόστασης από το πρώτο σημείο και του υψομέτρου του. Αντιστρόφως, επιλέγοντας ένα σημείο του γραφήματος, προβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες στον χάρτη. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα υπολογισμού ενός μόνο υψομέτρου ή και της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ δύο σημείων. Αφετηρία της εξερεύνησης αποτελεί ο χάρτης της Ελλάδας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης του χάρτη σε οποιοδήποτε σημείο της Γης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής σε πρόχειρο όλων των αριθμητικών δεδομένων του γραφήματος (σε μορφή csv για επικόλληση σε λογιστικό φύλλο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο, ως ένα ανοιχτό εργαλείο, μπορεί να έχει πολυάριθμες χρήσεις, που, σε κάποιες περιπτώσεις, ούτε οι αρχικοί δημιουργοί του δεν είχαν φανταστεί. Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης είναι να «χαράζονται» διαδρομές ή να «περικλείονται» περιοχές κάθε είδους, λ.χ. κοίτες ποταμών (από τις πηγές στις εκβολές), λεκάνες απορροής, οροπέδια (ακόμη και κυκλικές πορείες), μεγάλες έρημοι και πεδιάδες, σύνορα (για τη μελέτη της μεταβολής των υψομέτρων τους σε συνοριακά περάσματα ή ειδικότερα σε ευθύγραμμα σύνορα κρατών), κορυφογραμμές ή μονοπάτια (αξιοποιώντας και πραγματικές φωτογραφίες, ακόμη και βίντεο με αποστολές σε μεγάλες διεθνείς οροσειρές), παρέχοντας δεδομένα για αντίστοιχες εξηγήσεις. Με ένα τέτοιο εργαλείο μπορούν, ακόμη, μαθητές μεγαλύτερων τάξεων να μελετήσουν γραμμικές συναρτήσεις, γωνίες, κλίσεις συναρτήσεων ή ισοϋψείς καμπύλες και να εφαρμόσουν το πυθαγόρειο θεώρημα και σχέσεις τριγωνομετρίας. Συμπερασματικά, το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρεται για διαθεματικές προσεγγίσεις Γεωγραφίας, Μαθηματικών και Φυσικής Γυμνασίου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
504.582 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το μαθησιακό αντικείμενο λειτουργεί μόνο online.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3478
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
2.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Εργαλεία (Τεχνολογία Γεωγραφικών Δεδομένων) Tools (Geographical Data Technology)Εργαλεία (Τεχνολογία Γεωγραφικών Δεδομένων)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Αντώνης Αντωνίου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Κατερίνα Κλωνάρη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κατερίνα Κλωνάρη
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Γιάννης Σαλονικίδης, Γιώργος Μπιρμπίλης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιάννης Κωτσάνης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κατερίνα Κλωνάρη, Τζένη Οικονομίδου, Γιάννης Κωτσάνης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ