Αναμειγνυουμε υλικα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Άσκηση συμπλήρωσης κενών. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η συμπλήρωση των προτάσεων, με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για τα μείγματα.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
9 - 12
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
4872.631 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3590
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.6
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Change of matter Change of matterChange of matter > Solutions SolutionsSolutions
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιάννης Σαλονικίδης
educational validator: Κατερίνα Κλωνάρη
team coordinator: Κατερίνα Κλωνάρη
adaptation: Γιάννης Σαλονικίδης
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
metadata validator: Κατερίνα Κλωνάρη, Τζένη Οικονομίδου, Γιάννης Κωτσάνης
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE