Μου αρεσει, λατρευω, μισω
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκφράζω τις προτιμήσεις μου
Exprimer ses goûts


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ