Αντιδραση εξουδετερωσης
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Μέσω μιας κινούμενης εικόνας παρουσιάζεται αναλυτικά η αντίδραση εξουδετέρωσης. Χρησιμοποιείται το παράδειγμα εξουδετέρωσης του υδροχλωρικού οξέος από το υδροξείδιο του νατρίου.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
image/gif
SIZE
36.969 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:01:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/4880
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Βασίλης Αγγελόπουλος, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Μιχάλης Σιγάλας, Αθανάσιος Τζαμτζής, Χρύσα Τσουγκράκη, Νίκος Χαριστός
educational validator: Αντώνης Μπομπέτσης
technical validator: Αδάμ Αγγελής, Κοσμάς Ηλιάδης, Αφροδίτη Ζεπάτου
supervising and monitoring authority: ΙΕΠ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Παναγιώτης Στασινάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΕΠ
publisher: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE