ΟΙ ΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην αξιολόγηση γνώσεων σχετικών με τους αδένες του ανθρώπινου σώματος. Μελετώντας έναν λεπτομερή εννοιολογικό χάρτη, ο χρήστης του μαθησιακού αντικειμένου αντλεί πληροφορίες για τους εξωκρινείς, ενδοκρινείς και μικτούς αδένες του ανθρώπου, τις ουσίες που εκκρίνουν και τη δράση τους και στη συνέχεια επιχειρεί να ολοκληρώσει μία «διαδρομή» απαντώντας σε ερωτήματα συναφούς θεματολογίας (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, επιλογής σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού και σύντομης απάντησης).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους ή/και να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους, έννοιες και λειτουργίες που διδάχθηκαν και αφορούν στους αδένες του ανθρώπινου σώματος.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ