Άτομα ηλιου και ανθρακα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Στο μαθησιακό αντικείμενο απεικονίζονται τα μοντέλα ατόμων ηλίου (He) και άνθρακα (C) στη θεμελιώδη κατάσταση, όπου αναπαριστώνται οι κυκλικές κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
124.749 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/593
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Atoms and molecules > Structure of an atom
TEACHING APPROACH
constructivist > design-based learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > meta – cognitive
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Νίκος Μπεκιάρης
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
team coordinator: Λίτσα Παυλάτου
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Νίκος Μπεκιάρης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE