ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθετο μαθησιακό αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει δύο μαθησιακούς πόρους-δραστηριότητες που αφορούν τις διαλέκτους, αντίστοιχο σενάριο διδασκαλίας με οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό για την διδακτική αξιοποίηση τους και φύλλο εργασίας. Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές αρχικά ακούν ηχογραφημένα κείμενα τεσσάρων διαλέκτων της ελληνικής γλώσσας και συμπληρώνουν τις αντίστοιχες ερωτήσεις από το προτεινόμενο φύλλο εργασίας. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να σημειώσουν πάνω στο χάρτη τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται κάθε διάλεκτος που άκουσαν. Σκοπός του μαθησιακού αντικειμένου είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν το διαλεκτικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας και τη διαχρονικότητα αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στόχος του σύνθετου αντικειμένου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων διαλέκτων της νέας ελληνικής και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση των διαλέκτων τόσο με την αρχαία όσο και με τη νέα ελληνική γλώσσα. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο φύλλο εργασίας αποβλέπουν στη σύγκριση ανάμεσα στις διαλέκτους της νέας ελληνικής με την αρχαία ελληνική γλώσσα, προκειμένου να φανεί η εξέλιξη και η διαχρονικότητα αυτής. Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τις γνώσεις τους για τους τύπους της αρχαίας ελληνικής που επιβιώνουν στις διαλέκτους. Ακόμη, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν κοινά σημεία μεταξύ των διαλέκτων και της νέας και της αρχαίας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα ( φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
3051.108 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επίλεξε έναν από τους τέσσερις συνδέσμους που αφορούν τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Με τον πρώτο σύνδεσμο μπορείς να ακούσεις ηχογραφημένα κείμενα στις τέσσερις βασικές διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Στο δεύτερο σύνδεσμο θα πρέπει να σημειώσεις πάνω στο γεωγραφικό χάρτη τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται η κάθε διάλεκτος. Ο τρίτος σύνδεσμος οδηγεί σε ένα σενάριο για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου. Ο τέταρτος σύνδεσμος παραπέμπει σε ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις για τις διαλέκτους.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6159
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες Linguistic varietiesΓλωσσικές ποικιλίες > Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες Geographical linguistic varietiesΓεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρία Λούμου
συγγραφέας σεναρίου: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Στέλλα Νάκη, Γιάννης Τρυφιάτης
τεχνική υλοποίηση: Δημήτρης Τσάτσος, Γιώργος Κυπαρισσούς
πάροχος περιεχομένου: Conceptum
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Αριστείδης Αράπογλου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Μαρία Λούμου, Αδάμ Δαμιανάκης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ