"ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ" ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σταυρόλεξο με θέμα τη θάλασσα συνοδευόμενο από συναφές Φύλλο Εργασίας. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριων με το κειμενικό είδος του σταυρόλεξου και τη δομή ενός λήμματος λεξικού. Στόχος είναι η γλωσσική καλλιέργειά τους και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους αναφορικά με τον θαλάσσιο κόσμο με παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο. Για την έναρξη της δραστηριότητας ο/η μαθητής/τρια επιλέγει το εικονίδιο-μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια επιλέγει έναν αριθμό για να εμφανιστεί ο ορισμός της λέξης και σύρει τα γράμματα από το εικονικό πληκτρολόγιο που υπάρχει στο δεξί μέρος της οθόνης, ώστε να δημιουργήσει τη λέξη που εκτιμά ότι ανταποκρίνεται στον ορισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το σταυρόλεξο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέρος θεματικής ενότητας σχετικής με τη θάλασσα και να αποτελέσει αφορμή για την αναζήτηση λέξεων σε έντυπο ή ηλεκτρονικό λεξικό. Το φύλλο εργασίας επεκτείνει το σταυρόλεξο με τη συμπλήρωση εικονόλεξου με θέμα τη θάλασσα και τη μετατροπή του σε σταυρόλεξο με τη δημιουργία ορισμών από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες, δραστηριότητα που ευνοεί την ανακαλυπτική μάθηση. Επέκταση: Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με τη δημιουργία ιστορίας που θα περιέχει τις λέξεις του σταυρόλεξου ή/και του εικονόλεξου και την εικονογράφησή της είτε στο χαρτί είτε με τη χρήση λογισμικών ζωγραφικής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1196.429 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για την έναρξη της δραστηριότητας πρέπει να επιλέξειςι το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Καθώς μετακινείς το ποντίκι πάνω στο σταυρόλεξο μπορεί να επιλέξεις έναν αριθμό. Αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ο ορισμός της λέξης. Στη συνέχεια σύρε τα γράμματα από το εικονικό πληκτρολόγιο που υπάρχει στο δεξί μέρος της οθόνης και τοποθέτησε τα κατάλληλα στον επιλεγμένο αριθμό, ώστε να δημιουργήσεις τη λέξη που πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται στον ορισμό. Στην περίπτωση που το γράμμα που επέλεξες δεν είναι το σωστό, τότε δεν σου δίνεται η δυνατότητα να το τοποθετήσεις.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6187
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
πάροχος περιεχομένου: Εκδόσεις Καστανιώτη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Σορολοπίδης
δημιουργός: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Μαρία Επιτρόπου, Αργυρώ Παρασκευά
τεχνική υλοποίηση: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Μαρία Επιτρόπου, Αργυρώ Παρασκευά
επιμέλεια: Γεωργία Κορμπάκη
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ειρήνη Τζοβλά
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ