ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα εικονόλεξο φρούτων. Σκοπός της είναι να εισάγει τους μαθητές/τριες στη διαδικασία γλωσσικής παραγωγής. Στόχος της να ταυτίσουν αυτοί τα ονόματα των φρούτων με τις εικόνες τους και να τις γράψουν με τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου. Για την έναρξη της δραστηριότητας ο χρήστης/στρια επιλέγει το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια εμφανίζεται το εικονόλεξο και το εικονικό πληκτρολόγιο. Ο/η μαθητής/τρια επιλέγει το σωστό γράμμα από το εικονικό πληκτρολόγιο και το μεταφέρει στο εικονόλεξο, ώστε να σχηματίσει το όνομα κάθε φρούτου. Εφόσον η επιλογή είναι σωστή, το γράμμα τοποθετείται στο σταυρόλεξο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί σε θεματικές ενότητες σχετικές με τα φυτά. Μπορεί να επεκταθεί αν οι μαθητές/τριες χωρισμένοι/νες σε ομάδες κληθούν να παράγουν γραπτό κείμενο με τη χρήση των λέξεων του εικονόλεξου ή/και να δημιουργήσουν μια σχετική ζωγραφιά σε κάποιο λογισμικό ζωγραφικής ή σε χαρτί.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
1221.847 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επέλεξε το εικονίδιο-μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης για να ξεκινήσεις τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια στην οθόνη σου εμφανίζεται το εικονόλεξο και το εικονικό πληκτρολόγιο. Μετέφερε το σωστό γράμμα από το εικονικό πληκτρολόγιο στο εικονόλεξο, ώστε να σχηματίσει το όνομα κάθε φρούτου. Αν η επιλογή σου είναι σωστή, το γράμμα θα τοποθετηθεί στο σταυρόλεξο. Στην αντίθετη περίπτωση, το γράμμα «επιστρέφει» στην αρχική του θέση στο εικονικό πληκτρολόγιο.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6268
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
πάροχος περιεχομένου: Εκδόσεις Καστανιώτη
δημιουργός: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος
επιμέλεια: Γεωργία Κορμπάκη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Σορολοπίδης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ειρήνη Τζοβλά
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ