Δεσμοι σ (σιγμα) και δεσμοι π (πι)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην παρουσίαση αναπαρίστανται τρισδιάστατα ο σχηματισμός των δεσμών σ (σίγμα) και δεσμών π (πι). Αναλυτικά με προσομοιώσεις απεικονίζονται πως οι σ (σίγμα) δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις s-s, s-p , p-p, s-d, p-d και d-d ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο συνδεόμενων ατόμων και πως οι π (πι) δεσμοί προκύπτουν με πλευρικές επικαλύψεις p-p, p-d και d-d ατομικών τροχιακών (των οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι). Παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα στο χρήστη να περιστρέψει τους σχηματιζόμενους σ και π δεσμούς όπως επιθυμεί.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
7266.766 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η παρουσίαση συνοδεύεται από σενάριο καθηγητή και φύλλο εργασίας μαθητή, στα οποία οι δραστηριότητες 14.3 εως 14.6 ανταποκρίνονται και εξετάζουν της έννοιες του ΜΑ "Δεσμοί σ (σίγμα) και δεσμοί π (πι)".
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6347
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Οργανική χημεία Organic chemistryΟργανική χημεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Γιώργος Κορακάκης
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
συγγραφέας σεναρίου: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Λίτσα Παυλάτου
παιδαγωγικός συντονιστής: Λίτσα Παυλάτου
επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος Σπυρέλλης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Νίκος Σπυρέλλης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ