Γλωσσαρι Χημειας
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Γλωσσάρι που περιέχει βασικές έννοιες και όρους Χημείας, στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει και να μελετήσει την ανάλυση και την περιγραφή του όρου ή της έννοιας που τον ενδιαφέρει.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 20
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
1655.856 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6348
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry
TEACHING APPROACH
constructivist > cognitive apprenticeship
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
scientific coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
technical implementer: Systema, Eurocom Expertise
instructional designer: Εκδόσεις V, IGVP
subcontract leader / coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
supervising and monitoring authority: ΙΕΠ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΕΠ
publisher: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE