ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα τη παραγωγή σύνθετων λέξεων από τον κόσμο της θάλασσας. Σκοπός της είναι οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν το μηχανισμό δημιουργίας σύνθετων λέξεων και να μελετήσουν μορφολογικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. Για την έναρξη της δραστηριότητας ο/η μαθητής/τρια επιλέγει το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια καλείται να συνθέσει λέξεις με τη βοήθεια του εικονικού πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας ως συνθετικά εκείνες που παρουσιάζονται στον πίνακα. Στο εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζονται πεζά γράμματα, ώστε οι μαθητές/τριες να προσθέσουν κατάλληλα και τον τόνο της σύνθετης λέξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Με αφορμή τα παραδείγματα της δραστηριότητας μπορεί να αναπτυχθεί συζήτηση στη τάξη σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού σύνθετων λέξεων. Οι μαθητές/τριες παρατηρούν ότι το τελικό φωνήεν της πρώτης λέξης αντικαθίσταται κατά το σχηματισμό της σύνθετης λέξης από το -ο- εκτός από τις περιπτώσεις που η δεύτερη λέξη αρχίζει από -α-, οπότε καταργείται. Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί με τους μαθητές/τριες ενορχηστρωμένους σε μικρές ομάδες να συνθέτουν τις δικές τους ιστορίες από τις παραγόμενες σύνθετες λέξεις. Στη συνέχεια μπορούν να εικονογραφήσουν τις ιστορίες σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και να τις αναρτήσουν στην τάξη ή/και στην ιστοσελίδα του σχολείου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
1230.158 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για κάθε λέξη που θέλεις να σχηματίσεις επέλεξε με το ποντίκι το αντίστοιχο ορθογώνιο πλαίσιο. Στη συνέχεια "πάτησε" τα σωστά γράμματα στο εικονικό πληκτρολόγιο. Όταν θέλεις να διορθώσεις ένα γράμμα χρησιμοποίησε το κουμπί της επιστροφής. Μόλις η λέξη γραφτεί σωστά το πλαίσιο γίνεται πράσινο και αναβοσβήνει για μικρό διάστημα. Προσπάθησε να γράψεις σωστά τις λέξεις για να παραμείνουν στην οθόνη. Στην αντίθετη περίπτωση το πλαίσιο θα παραμένει κενό. Πληκτρολόγησε τον τόνο πριν από την πληκτρολόγηση του φωνήεντος.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6391
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
πάροχος περιεχομένου: Εκδόσεις Καστανιώτη
δημιουργός: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος
επιμέλεια: Γεωργία Κορμπάκη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Σορολοπίδης
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ειρήνη Τζοβλά
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ