ΤΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθετο ηχητικό Μαθησιακό Αντικείμενο . Οι μαθητές/τριες αρχικά ακούν οκτώ ηχογραφημένες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την ερασμική προφορά και στη συνέχεια (2η οθόνη) επιλέγουν τη σωστή εκφορά των προτεινόμενων λέξεων. Σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι ο τονισμός των λέξεων της αρχαίας ελληνικής ήταν μουσικός και γι' αυτό συνδεόταν άμεσα με την προσωδία κα τη διάκριση των φωνηέντων σε μακρά και βραχέα, ενώ στη νέα ελληνική γλώσσα ο τονισμός των λέξεων είναι δυναμικός και αφορά στην ένταση της φωνής και όχι στο ύψος της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ασκηθούν στη σύγκριση της αρχαίας με τη νέα ελληνική μορφή της γλώσσας σε επίπεδο φωνολογίας, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση των τόνων και των πνευμάτων ήταν αναγκαία με το πέρασμα από τη μεγαλογράμματη στη μικρογράμματη γραφή προκειμένου να «απεικονιστεί» στο γραπτό λόγο ο τονισμός των λέξεων. Επέκταση : οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν τον τονισμό και άλλων λέξεων, ώστε να εμπεδώσουν τους κανόνες τονισμού. Εναλλακτικά, μπορούν να πειραματιστούν ηχογραφώντας τις δικές τους λέξεις και στη συνέχεια να συζητήσουν στην τάξη για τα συμπεράσματά τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
182.996 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άκουσε προσεκτικά και τις οκτώ ηχογραφημένες λέξεις επιλέγοντας κάθε φορά το εικονίδιο του μεγαφώνου. Μόλις ολοκληρώσεις την ακρόαση όλων των λέξων συνέχισε στην επόμενη σελίδα για να ολοκληρώσεις τη δραστηριότητα επιλέγοντας τη σωστή εκφορά της λέξης που άκουσες.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6406
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Γραφή WritingΓραφή > Τόνοι - Πνεύματα Accent marks - Aspiration marksΤόνοι - Πνεύματα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρία Λούμου
συγγραφέας σεναρίου: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Στέλλα Νάκη, Γιάννης Τρυφιάτης
τεχνική υλοποίηση: Δημήτρης Τσάτσος, Γιώργος Κυπαρισσούς
πάροχος περιεχομένου: Conceptum
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Μαρία Λούμου, Αδάμ Δαμιανάκης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ