ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα που αναπαριστά τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης ενός φυτού και τις αγροτικές εργασίες που γίνονται σε κάθε φάση. Σκοπός της είναι οι μαθητές/τριες να αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο δομείται το οπτικό και το γλωσσικό μήνυμα - στο πλαίσιο ανάπτυξης των πολυγραμματισμών – παρατηρώντας και καταγράφοντας τα στάδια ανάπτυξης ενός φυτού. Στόχος της να περιγράψουν συνοπτικά μια διαδικασία, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά, ρήματα ή προτάσεις. Η δραστηριότητα ξεκινά επιλέγοντας το "μανιτάρι" στο αριστερό μέρος της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού προηγηθεί μια σύντομη συζήτηση στην τάξη για την αγροτική εργασία που κάθε φορά κάνει ο Κωστής, πρωταγωνιστής της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες καλούνται να χαρακτηρίσουν αυτή την εργασία με μία λέξη, την οποία θα σημειώσει ο Κωστής στο ημερολόγιό του. Η δραστηριότητα είναι «ανοικτού» τύπου, άρα έγκειται στον εκπαιδευτικό να ορίσει το βαθμό δυσκολίας της ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών/τριων. Υψηλότερος βαθμός δυσκολίας είναι η χρήση ουσιαστικών για την περιγραφή των εργασιών (ΣΠΟΡΑ, ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ή ΣΚΑΛΙΣΜΑ, ΠΟΤΙΣΜΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ή ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ), καθώς απαιτείται πιο εξειδικευμένο λεξιλόγιο από τα παιδιά, ενώ ευκολότερη είναι η χρήση ρημάτων (ΕΣΠΕΙΡΕ, ΣΚΑΛΙΣΕ, ΠΟΤΙΣΕ, ΜΑΖΕΨΕ) ή προτάσεων (ΕΣΠΕΙΡΕ ΣΠΟΡΟΥΣ, ΣΚΑΛΙΣΕ ΤΟ ΧΩΜΑ, ΠΟΤΙΣΕ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΜΑΖΕΨΕ ΚΑΡΠΟΥΣ). Επεκτάσεις: Η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού από το διαδίκτυο που περιγράφει αναλυτικότερα τη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες μπορούν να κληθούν σε ομάδες να περιγράψουν σε γραπτό κείμενο κάποια/ες από τις αγροτικές εργασίες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
1507.658 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για την έναρξη της δραστηριότητας πρέπει να επιλέξεις το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Αρχικά διαλέγεις όποιο ορθογώνιο επιθυμείς από εκείνα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε εικόνα και στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα ένα γράμματα από το εικονικό πληκτρολόγιο, συνθέτεις τη διαδικασία που παρατηρείς στην εικόνα.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6425
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Γιώργος Σορολοπίδης
δημιουργός: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Μαρία Επιτρόπου, Αργυρώ Παρασκευά
επιμέλεια: Γεωργία Κορμπάκη
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ειρήνη Τζοβλά
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ