ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυμεσική δραστηριότητα αντιστοίχισης σημάτων κυκλοφορίας με τη σημασία τους. Σκοπός της είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τον κατευθυντικό λόγο και παράλληλα να υιοθετήσουν σωστή συμπεριφορά κυκλοφοριακής αγωγής. Στόχος της οι μαθητές/τριες να μάθουν να συνδέουν μία γλωσσική με μία εικονική πληροφορία και με αυτό τον τρόπο να κατανοήσουν τα σήματα. Για την έναρξη της δραστηριότητας ο χρήστης/στρια επιλέγει το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Οι μαθητές/τριες βρίσκονται στο μικρόκοσμο της πόλης, όπου διαβάζουν μία προς μία τις γλωσσικές περιγραφές των σημάτων κυκλοφορίας και τοποθετούν σε αυτές την εικόνα (σήμα) που τους αντιστοιχεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η δραστηριότητα μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τη Σημειωτική, υπό την έννοια ότι ένας πολιτισμός παράγει σημεία και προσδίδει νόημα σε αυτά. Το σημείο (σήμα κυκλοφορίας) λειτουργεί ως σύμβολο με το σημαίνον (μορφή) να είναι σε αρκετές φορές καθαρά συμβατικό και να μην ομοιάζει με το σημαινόμενο (έννοια που αναπαριστά), έτσι ώστε η σχέση τους να πρέπει να διδαχθεί. Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές/τριες να ταξινομήσουν γλωσσικά τα σήματα σε: απαγορεύσεις, προτροπές και προειδοποιήσεις. Στη συνέχεια τους παροτρύνει να παρατηρήσουν τη μορφή κάθε σήματος και τους καθοδηγεί να βρουν τη σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην έννοια που αυτό αναπαριστά στο σχήμα και στο χρώμα του. Η δραστηριότητα προτείνεται επίσης να ενταχθεί σε κάποια διδακτική ενότητα Κυκλοφοριακής Αγωγής ή σε κάποιο πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Μέσα από την επεξεργασία των σημάτων κυκλοφορίας και την ανάπτυξη ανάλογης συζήτησης μπορεί να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών/τριων και να προβληματιστούν σχετικά με τη σωστή οδική συμπεριφορά, αλλά και τις πιθανές αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
1993.86 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μπορείς να επιλέξεις το σήμα από τη δεύτερη στήλη και να το σύρεις πάνω στην κόκκινη κουκίδα. Αν η αντιστοίχιση είναι σωστή το σήμα θα παραμείνει πάνω στην κουκίδα. Στην αντίθετη περίπτωση θα επιστρέψει στην αρχική του θέση. Μπορείς να κάνεις τη δραστηριότητα και με αντίστροφο τρόπο, δηλαδή αφού διαλέξεις ένα σήμα, να αναζητήσεις τη γλωσσική του περιγραφή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6597
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
πάροχος περιεχομένου: Εκδόσεις Καστανιώτη
δημιουργός: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλης Αναγνωστόπουλος
επιμέλεια: Γεωργία Κορμπάκη
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Σορολοπίδης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Σορολοπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ειρήνη Τζοβλά
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ