ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθεση δραστηριοτήτων που προσεγγίζει με τέσσερις διαδραστικές δραστηριότητες την έννοια του ηρωϊκού ιδεώδους στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Στην πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζεται ένας χάρτης με τις κυριότερες ελληνικές πόλεις και τα ονόματα των αρχηγών των πόλεων που έλαβαν μέρος στον Τρωϊκό πόλεμο. Οι μαθητές/τριες καλούνται να τοποθετήσουν κατάλληλα το όνομα του κάθε αρχηγού δίπλα στην πόλη καταγωγής του. Στη δεύτερη δραστηριότητα στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο ομηρικών ηρώων, του Αχιλλέα και του Οδυσσέα, τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να ταξινομήσουν με βάση το χαρακτήρα του κάθε ήρωα. Στη τρίτη δραστηριότητα δίνονται ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις από την Ιλιάδα που σχετίζονται με το ηρωϊκό ιδεώδες, τις οποίες οι μαθητές αφού αντιστοιχίσουν με την απόδοσή τους στη νέα ελληνική γλώσσα, στη συνέχεια πρέπει να βρουν το στοιχείο του χαρακτήρα στο οποίο αναφέρονται. Στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές, αφού εντοπίσουν τις διαφορές στην έκφραση του ηρωϊκού ιδεώδους στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, τις ταξινομούν στο έπος που ανήκουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σκοπός του σύνθετου αντικειμένου είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν το ηρωϊκό πρότυπο που ενσάρκωνε ο ομηρικός άνθρωπος. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τους κυριότερους ομηρικούς ήρωες, να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο βασικών ηρώων, του Οδυσσέα και του Αχιλλέα και να συγκρίνουν τα δύο έπη όσον αφορά την έκφραση του ηρωϊκού ιδεώδους. Παράλληλα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους μαθητές να ανατρέξουν σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αντίστοιχες ραψωδίες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Οι ερωτήσεις κρίσεως που υπάρχουν στο τέλος των δραστηριοτήτων μπορούν να σταθούν αφορμή για συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη διαχρονικότητα αρχών, όπως η φιλοπατρία, η γενναιότητα, η θέληση για διάκριση κ.α. Επέκταση : ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους μαθητές/τριες να γράψουν μια εργασία για το ηρωϊκό πρότυπο, όπως παρουσιάζεται στα δύο έπη. Επιπρόσθετα μπορεί να τους παροτρύνει να βρουν εικαστικό υλικό για τους ήρωες των ομηρικών επών (από τη σχολική βιβλιοθήκη ή από το διαδίκτυο) και να το παρουσιάσουν στην τάξη. Το θέμα μπορεί να προσεγγιστεί διαθεματικά, με τα μαθήματα της Λογοτεχνίας, της Αισθητικής Αγωγής, της Πληροφορικής και της Γεωγραφίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
81.52 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επίλεξε έναν από τους συνδέσμους που σχετίζονται με το ηρωϊκό ιδεώδες στον Όμηρο. Ο πρώτος σύνδεσμος σε οδηγεί σε μια διαδραστική δραστηριότητα στην οποία υπάρχει ένας χάρτης με τις κυριότερες ελληνικές πόλεις και τα ονόματα των αρχηγών που έλαβαν μέρος στον Τρωϊκό πόλεμο και εσύ θα πρέπει να τοποθετήσεις με το ποντίκι το όνομα του κάθε αρχηγού στην πόλη που ανήκει. Ο δεύτερος σύνδεσμος σε μεταφέρει σε μια δραστηριότητα στην οποία δίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο κυριότερων ομηρικών ηρώων, του Αχιλλέα και του Οδυσσέα, και εσύ θα πρέπει να τα αντιστοιχίσεις με βάση το χαρακτήρα του κάθε ήρωα. Με τον τρίτο σύνδεσμο μεταβαίνεις σε μια δραστηριότητα στην οποία δίνονται χαρακτηριστικές φράσεις της Ιλιάδας που σχετίζονται με το ηρωϊκό ιδεώδες και εσύ, αφού κάνεις τη σωστή αντιστοίχιση με την απόδοσή τους στη νέα ελληνική γλώσσα, στη συνέχεια πρέπει να εντοπίσεις το στοιχείο του χαρακτήρα στο οποίο αναφέρονται. Ο τελευταίος σύνδεσμος σε παραπέμπει σε μια δραστηριότητα ταξινόμησης του ηρωϊκού ιδεώδους στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6652
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα TopicsΘέματα > Άνθρωπος - ανθρώπινες σχέσεις και αξίες Human - human relations and valuesΆνθρωπος - ανθρώπινες σχέσεις και αξίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Ηλίας Λούμος
επικύρωση αντικειμένου: Ελευθερία Κρούπη-Κολώνα, Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου, Νίκος Ξένιος
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, Χριστίνα Αργυροπούλου
υπεύθυνος περιεχομένου: Ευσταθία Λαλιώτου
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αδάμ Αγγελής, Κώστας Ιατρού
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
πάροχος περιεχομένου: Conceptum
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Ευσταθία Λαλιώτου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΕΠ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ