ΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθετο μαθησιακό αντικείμενο το οποίο αναφέρεται στα μαγειρικά σκεύη της αρχαιότητας. Αποτελείται από δύο πόρους: ο πρώτος είναι μια σύντομη παρουσίαση των αρχαίων σκευών, όπου οι μαθητές επιλέγοντας την εικόνα του κάθε σκεύους αντλούν πληροφορίες γι' αυτό και ο δεύτερος είναι μια διαδραστική δραστηριότητα αντιστοίχισης των σκευών με την κατάλληλη ονομασία τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Με το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο οι μαθητές/τριες μπορούν να γνωρίσουν τα αρχαία σκεύη μαγειρικής, να τα συγκρίνουν με τα σύγχρονα και να τα προσεγγίσουν ως πολιτιστικά στοιχεία. Οι μαθητές αρχικά μελετούν τη σύντομη παρουσίαση. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει συζήτηση στη τάξη σχετικά με τις διαδικασίες παρασκευής και συντηρησης του φαγητού κατά την αρχαιότητα σε σχέση με αντίστοιχες σύγχρονες διαδικασίες. Καταγράφονται τα κυριότερα σημεία στο πίνακα. Οι μαθητές στη συνέχεια ολοκληρώνουν το μάθημα συμπληρώνοντας τη δραστηριότητα αντιστοίχισης (2ος μαθησιακός πόρος). Ακολουθεί ανακεφαλαίωση των κυριότερων σημείων. Επέκταση: ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενορχηστρώσει τα παιδιά σε δύο ομάδες: στην πρώτη τους αναθέτει να οργανώσουν μια συνέντευξη από μια ηλικιωμένη νοικοκυρά σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες της εποχής της καθώς και με τους τρόπους συντήρησης και μαγειρέματος των φαγητών. Η συνέντευξη θα παρουσιαστεί στην τάξη. Στους μαθητές της δεύτερης ομάδας αναθέτει να συγκεντρώσουν εικαστικό υλικό από το Διαδίκτυο για τα αρχαία μαγειρικά σκεύη, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με τα σύγχρονα και στη συνέχεια να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στην τάξη. Διεπιστημονικά μπορούν να αξιοποιηθούν τα μαθήματα της Ιστορίας, της Οικιακής Οικονομίας και της Αισθητικής Αγωγής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
612.173 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επίλεξε με τη σειρά τους συνδέσμους που αναφέρονται στα μαγειρικά σκεύη της αρχαιότητας. Ο πρώτος σύνδεσμος σε οδηγεί σε μια σύντομη παρουσίαση των αρχαίων σκευών και ο δεύτερος σε μια δραστηριότητα αντιστοίχισης των σκευών με τη σωστή ονομασία τους.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6834
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα TopicsΘέματα > Αθλητισμός - Διατροφή Sports - NutritionΑθλητισμός - Διατροφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Ηλίας Λούμος
επικύρωση αντικειμένου: Ελευθερία Κρούπη-Κολώνα, Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου, Νίκος Ξένιος
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, Χριστίνα Αργυροπούλου
υπεύθυνος περιεχομένου: Ευσταθία Λαλιώτου
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αδάμ Αγγελής, Κώστας Ιατρού
πάροχος περιεχομένου: Conceptum
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Ευσταθία Λαλιώτου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΕΠ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ