Χρονολογιο ιστορικων γεγονοτων με βαση τους Ολυμπιακους Αγωνες (478-362 π.Χ.)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρονογραμμή με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 478-362 π.Χ. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός να γνωρίσουν οι μαθητές τα γεγονότα που σημάδεψαν τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα και αφετέρου να εξοικειωθούν με την έννοια του ιστορικού χρόνου και της ολυμπιακής χρονολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν το σημερινό σύστημα χρονολόγησης (χρονολόγηση με βάση τη γέννηση του Χριστού) με εκείνο της αρχαιότητας (χρονολόγηση με βάση τις Ολυμπιάδες) και, μέσω διερεύνησης, να κατανοήσουν τη σχέση προηγούμενου και επόμενου μεταξύ των ιστορικών γεγονότων μιας συγκεκριμένης περιόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για την περαιτέρω αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου προτείνεται να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός στοιχεία από άλλα σχολικά μαθήματα, όπως τα μαθηματικά (για τη χρονολογία), καθώς και σχετικά κείμενα από το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ακόμη, συνδυαστικά προς τη συγκεκριμένη χρονογραμμή, θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές μια δραστηριότητα χρονολογικής κατάταξης γεγονότων, έχοντας ως δεδομένη την ακριβή χρονολόγηση επιμέρους γεγονότων της αρχαιότητας ανά έτος και ζητώντας την κατάταξή τους με βάση το σύστημα των Ολυμπιάδων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
120.237 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κείμενο που εξηγεί τον τρόπο μέτρησης του χρόνου με βάση τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κείμενο συνοδεύεται από έναν ολισθητή, τον οποίο μπορούν να σύρουν οι μαθητές, προκειμένου να γνωρίσουν τα γεγονότα της περιόδου 478-362 π.Χ. με βάση το ολυμπιακό σύστημα χρονολόγησης.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/6899
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός SportsΑθλητισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολιτισμός και Γραμματολογία Culture and GrammatologyΠολιτισμός και Γραμματολογία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Ζήσης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Νίκος Μπιργάλιας, Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, Ανδρέας Μοράκης
τεχνική υλοποίηση: Μαρία Νάνη, Χρίστος Ντούσκος
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελένη Παπαδοπούλου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Ζήσης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ