ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθεση δύο δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις έννοιες της αναγνώρισης και της ειρωνείας στην Οδύσσεια. Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές διαβάζουν δώδεκα αποσπάσματα από την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο και πρέπει να επιλέξουν εκείνα τα αποσπάσματα στα οποία υπάρχει ειρωνεία. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στη δεύτερη δραστηριότητα στην οποία διαβάζουν τα επτά αποσπάσματα από την αναγνώριση Τηλέμαχου-Οδυσσέα που περιέχουν ειρωνεία και οι ίδιοι πρέπει να σημειώσουν σ' ένα πίνακα ποιος είναι γνώστης της αλήθειας και ποιος όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στόχος των δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν τα χαρακτηριστικά της ομηρικής αναγνώρισης και να αντιληφθούν την έννοια της ειρωνείας στην επική ποίηση. Οι μαθητές ανατρέχουν στο σχολικό βιβλίο της Οδύσσειας, όπου μπορούν να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα αποσπάσματα (ραψωδία π) προκειμένου να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του κειμένου για να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα. Παράλληλα, με ανατροφοδότηση από τον/την εκπαιδευτικό γίνεται συζήτηση στην τάξη σχετικά με την έννοια της ειρωνείας στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Επέκταση : ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενορχηστρώσει τα παιδιά σε δύο ομάδες στις οποίες θα αναθέσει να διακρίνουν την έννοια της ειρωνείας, η πρώτη στην αναγνώριση του Οδυσσέα από την Ευρύκλεια και η δεύτερη στην αναγνώριση του Οδυσσέα από το Λαέρτη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
74.438 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στην πρώτη δραστηριότητα επίλεξε από τα δώδεκα αποσπάσματα της αναγνώρισης του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο εκείνα στα οποία υπάρχει ειρωνεία. Στη συνέχεια μεταβαίνεις στη δεύτερη δραστηριότητα όπου θα πρέπει, αφού διαβάσεις τα επτά αποσπάσματα από την αναγνώριση Τηλέμαχου - Οδυσσέα που περιέχουν ειρωνεία, να σημειώσεις σε ένα πίνακα ποιος είναι γνώστης της αλήθειας και ποιος όχι.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7022
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Τεχνικές / τρόποι γραφής Literary techniques / methodsΤεχνικές / τρόποι γραφής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Ηλίας Λούμος
επικύρωση αντικειμένου: Ελευθερία Κρούπη-Κολώνα, Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου, Νίκος Ξένιος
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, Χριστίνα Αργυροπούλου
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αδάμ Αγγελής, Κώστας Ιατρού
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αντώνης Μπομπέτσης, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΕΠ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ