ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΚΑΙ 4ου ΑΙΩΝΑ π.Χ.
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα αντιστοίχισης με ανατροφοδότηση σωστού-λάθους κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τους αρχιτεκτονικούς τύπους των οικοδομημάτων με τις κατόψεις που παρουσιάζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της περιόδου (479-362 π.Χ.) και να εκτιμήσουν την τεχνική πρόοδο που επιτεύχθηκε αυτή την εποχή. Τα παιδιά με βάση την ετυμολογία των λέξεων και το σχέδιο της κάτοψης των οικοδομημάτων αρχίζουν να εκτελούν τη δραστηριότητα. Επέκταση: ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους μαθητές να βρουν πρόσθετες πληροφορίες για αρχιτεκτονικά οικοδομήματα της κλασικής περιόδου όπως είναι οι ναοί και τα θέατρα και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στην τάξη. Επιπλέον, μπορεί να οργανώσει μια επίσκεψη σ' ένα αρχαιολογικό χώρο όπως είναι η Ακρόπολη της Αθήνας προκειμένου τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα πιο αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά οικοδομήματα αυτής της εποχής. Διεπιστημονικά, μπορούν να αξιοποιηθούν τα μαθήματα της Αισθητικής αγωγής και της Τεχνολογίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
597.436 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αντιστοίχισε τους αρχιτεκτονικούς τύπους των οικοδομημάτων με τις κατάλληλες κατόψεις.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7314
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα TopicsΘέματα > Πολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα Culture - Art - LanguageΠολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Ζήσης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Νίκος Μπιργάλιας, Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, Ανδρέας Μοράκης
τεχνική υλοποίηση: Μαρία Νάνη, Χρίστος Ντούσκος
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελένη Παπαδοπούλου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Αριστείδης Αράπογλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Ζήσης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ευδοκία Πανοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αριστείδης Αράπογλου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ