Ραδιοχρονολογηση με ανθρακα (¹⁴C)
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Στην εφαρμογή "Ραδιοχρονολόγηση με ¹⁴C" μπορεί ο χρήστης να λάβει πληροφορίες σχετικά: με τις διάφορες μορφές της ραδιενεργού διάσπασης, με την σημασία των εννοιών της ενεργότητας και της ειδικής ενεργότητας και του χρόνου ημιζωής, να ενημερωθεί για τον τρόπο που σχηματίζεται ο ¹⁴C στην φύση καθώς και για την σταθερότητα που εμφανίζει το ποσοστό του σε σχέση με τον ¹²C και να πάρει πληροφορίες για το ποσοστό του ¹⁴C σε ζώντες και νεκρούς οργανισμούς. Επιπλέον υπάρχει ένα παράδειγμα για τον τρόπο που μπορεί να υπολογισθεί η ηλικία ενός οστού και υπολογιστικό μέρος που δύναται ο χρήστης να υπολογίσει την ηλικία διαφόρων ευρημάτων με την βοήθεια της ειδικής ενεργότητας.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2507.408 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7465
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Nuclear chemistry
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to understand
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
team coordinator: Μιχάλης Σιγάλας
educational team member: Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Κώστας Ναλμπάντης, Κατερίνα Σάλτα, Χρύσα Τσουγκράκη, Νίκος Χαριστός, Μαργαρίτα Κουσαθανά
technical implementer: Νίκος Μπεκιάρης
subcontract leader / coordinator: Μιχάλης Σιγάλας
supervising and monitoring authority: ΙΤΥΕ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
action:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
 
LICENSE