Αλκενια και εξισωσεις αντιδρασεων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο "Αλκένια" περιέχει σενάριο για τον καθηγητή/ εκπαιδευτικό, φύλλο εργασίας για το μαθητή ή χρήστη και βασίζεται σε υπολογιστικό φύλλο (.xls) του MS Excel, στο καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει σωστά αντιδρώντα ή προϊόντα που λείπουν, από εξισώσεις αντιδράσεων παρασκευής, προσθήκης, πολυμερισμού και καύσης αλκενίων.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2708.073 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7645
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Organic chemistry > Hydrocarbons
TEACHING APPROACH
cognitivist > problem – based
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
script writer: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
creator: Βασίλης Αγγελόπουλος
pedagogical coordinator: Λίτσα Παυλάτου
instructional designer: Λίτσα Παυλάτου
scientific coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
subcontract leader / coordinator: Νίκος Σπυρέλλης
supervising and monitoring authority: ΙΤΥΕ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
action:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
 
LICENSE