Το δασος και ο κοσμος του - Υλικο για μικροτερα παιδια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκπαιδευτικό σενάριο για τον κόσμο του δάσους. Βασικός στόχος του σεναρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο δάσος. Μέσα από το υλικό, γίνεται διάκριση των οργανισμών σε αυτότροφους (παραγωγούς) και ετερότροφους (καταναλωτές), παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα φυτών και ζώων και ο τρόπος που συνδέονται με την επιβίωσή τους, εξηγείται η διαδικασία φωτοσύνθεσης και κατηγοριοποιούνται τα ζώα σε φυτοφάγα και σαρκοφάγα. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν τις ανάγκες των ζωντανών οργανισμών, τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών αυτών και τη σημασία των αποικοδομητών για τη διατήρηση της ζωής. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει οδηγίες παιδαγωγικής αξιοποίησης και συμπληρωματικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, φύλλα εργασίας για τους μαθητές, υπερσύνδεσμο με το αποθετήριο του λογισμικού, πηγές προέλευσης του φωτογραφικού υλικού, καθώς και μια εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων, με μορφή ιστοσελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες για διάφορες θεματικές ενότητες. Μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως με τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας ή και αυτόνομα, με το περιεχόμενο υλικό του, σε διάφορα σχέδια εργασίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
38368.666 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7726
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον Man-made environmentΑνθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη DevelopmentΑνάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Κατερίνα Πλακίτση, Μαρία Καλδρυμίδου, Πολυξένη Παγγέ, Νίκος Κολιός, Βάια Μανώλη, Ειρήνη Σπυράτου
επικύρωση αντικειμένου: Κατερίνα Κλωνάρη
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Κατερίνα Πλακίτση
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κατερίνα Κλωνάρη, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ