Άσκηση αυτοαξιολογησης στην πυκνοτητα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια άσκηση πολλαπλών επιλογών για την αυτοαξιολόγηση στην έννοια της πυκνότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Δυνατότητα αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ