Το ματι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εφαρμογή με την οποία οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν την κατασκευή (μορφολογία – ανατομία) και τη φυσιολογία του ματιού και το μηχανισμό της εστίασης σε διαφορετικές αποστάσεις σε φυσιολογικό μάτι, τις διαθλαστικές ανωμαλίες και τη διόρθωσή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αξιοποιώντας την εφαρμογή (και το προτεινόμενο φύλλο εργασίας) οι μαθητές/-τριες μπορούν: 1. Να γνωρίσουν την κατασκευή του ματιού (μορφολογία και ανατομία), να μάθουν να διακρίνουν τα μέρη του, να κατανοήσουν το ρόλο του κάθε μέρους καθώς και τη σχέση κατασκευής με τη λειτουργικότητα. 2. Να γνωρίσουν την αιτιολογία της εμφάνισης της πρεσβυωπίας και της ύπαρξης των διαθλαστικών ανωμαλιών. 3. Να κατανοήσουν το μηχανισμό εστίασης των αντικειμένων, τα όριά του στο μάτι που είναι φυσιολογικό, ή έχει κάποια διαθλαστική ανωμαλία. 4. Να γνωρίσουν τους μηχανισμούς προσαρμογής της όρασης στις μεταβολές του φωτισμού. 5. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την πορεία των ακτίνων φωτός μέσα στο μάτι, την αντίληψη των χρωμάτων με το τριχρωματικό μοντέλο, την αιτιολογία της αχρωματοψίας, 6. Να κατανοήσουν την αιτιολογία του καταρράκτη. 7. Να εξοικειωθούν με τη νομοτέλεια της φθοράς που προκαλεί ο χρόνος (πρεσβυωπία, καταρράκτης). 8. Να προβληματιστούν, να συζητήσουν, να ακούσουν άλλες σκέψεις, να λύσουν απορίες, να λάβουν απαντήσεις στα ερωτηματικά τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
8557.986 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο χρήστης πρέπει να "κατεβάσει" το συμπιεσμένο αρχείο eye_simulation.zip και να το αποσυμπιέσει. Στο φάκελο που θα δημιουργηθεί κατά την αποσυμπίεση, θα πρέπει να εκκινηθεί το αρχείο main.exe.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7915
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική > Οπτική OpticsΟπτική > Φακός LensΦακός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Χριστίνα Σολομωνίδου
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Αλέξανδρος Ανδρεάδης, Δημήτρης Κολοκοτρώνης, Βαγγέλης Κολτσάκης, Μανόλης Κουσλόγλου, Μιχάλης Λαμπρόπουλος, Δήμος Μαυράκης, Μιχάλης Μπένος, Χριστίνα Σολομωνίδου
μέλος ομάδας τεχνικού σχεδιασμού: Αλέξανδρος Ανδρεάδης
επιστημονικός υπεύθυνος: Χριστίνα Σολομωνίδου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Χριστίνα Σολομωνίδου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Βαγγέλης Κολτσάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Τάσος Μικρόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ